Puthem

Kantoren, flexwerken, vergadreren Putten

Voor zover kan worden nagegaan moet een, uit het jaar 855 daterende, schenkingsakte het oudste document zijn waarin de naam “Puthem” voorkomt. In deze akte wordt melding gemaakt van een ‘vicus’ Puthem en een ‘silvis’ Puthem. Vicus duidt op een nederzetting en silvis betekent bos.

De nauwe relatie, die eeuwenlang tussen de nederzetting en het bos heeft bestaan, is van groot belang geweest voor de structuur van het dorp.

De meeste wegen zijn namelijk op de oostelijk gelegen bossen georiënteerd.

Bron: www.putten.nl